Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel heeft de levende fibula te transplanteeren, die toch afsterft, en het periost, aan welks osteogenetische kracht in het bed van spongiosa geen behoefte bestaat. Gebruikt men dood been, dan zou de mogelijkheid bestaan kunnen, dat tengevolge van de in de literatuur soms aangenomen snellere resorptie van dit materiaal de beenpen verdwenen is voordat de fractuur voldoende is geconsolideerd om weerstand te bieden aan dislocatiepogingen. Of dit inderdaad zoo is bij den mensch zou slechts het experiment bij den mensch kunnen uitmaken. Nu bezitten wij in het ivoor echter een zeer hard materiaal, dat slechts langzaam geresorbeerd wordt, veel langzamer dan pas afgestorven periosthoudend been i.c. de overgeplante fibula. Hoewel ik uit voorzichtigheid dus niet zou willen aanraden dood been te gebruiken, schijnt er m. i. tegen het gebruik van ivoor geen bezwaar. Naar Prof. Koch mij mededeelde is na 10 jaren het ivoor nog niet geresorbeerd. Zelfs na 20 jaar is dit volgens Cunéo nog niet het geval. Het voordeel gelegen in het gebruik van ivoor is tweedeelig. In de eerste plaats wordt de operatie eenvoudiger en korter. In de tweede plaats kan men ivoren pennen of schroeven in voorraad hebben, die nauwkeurig in het geboorde gat passen, veel beter dan de onregelmatig driekant gevormde fibula.

Mogen wij nu een conclusie trekken voor het eventueele lot van de overgeplante tibiaspaan? Het komt mij voor, dat ook dit tranplantaat dood zal gaan. Weliswaar is de voeding iets beter, daar het merg open ligt en dus ook van dezen kant het been gevoed kan worden. Er is echter weinig kans, dat een dik stuk compacta voldoende gevoed kan worden door het weefselvocht, totdat de vaten er weer geheel zijn ingegroeid. Daarvoor pleit het afsterven van het periostlooze fibula transplantaat, zelfs in de buitenste laag, waar toch het weefselvocht direct bij kan en bovendien het necrotisch worden van beenbalkjes in den kop, die toch nog altijd in betere conditie is dan het geheel van zijn plaats verwijderde transplantaat.

Sluiten