Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De bloedarmoede is een verschijnsel, dat bij sommige lijders aan carcinoom den onderzoeker reeds vroeg opvalt. Het is algemeen bekend, hoe men in 't bizonder bij maligne tumoren van de maag en van de darmen een anaemie van zóó ernstigen graad kan aantreffen, dat zij geenszins onderdoet voor die, welke men bij de ernstigste gevallen van de ziekte van Addison-Biermer aantreft. Door Fransche schrijvers wordt bij dergelijke lijders op het voetspoor van hayem we! de naam van „cancer a forme anémique" gebruikt.

(blanc1), (hayem2).

i Iet is begrijpelijk, dat men reeds langen tijd over het ontstaan van deze bloedarmoede heeft nagedacht en getracht neeft een verklaring er voor te vinden. Bij de oudere schrijvers stuit men daarbij op een verrassende uitlegging der verschijnselen, geheel tegengesteld aan de nieuwere inzichten. Zij zien in de waargenomen veranderingen van het bloed voor een deel de primaire ziekteverschijnselen. Het volgende, zeer korte historische overzicht, dat grootendeels ontleend is aan J. WOLFF, Die Lehre von der Krebskrankheit (1907), geeft hiervan een indruk.

Aanwijzingen voor een dergelijke meening vinden wij reeds

') Thèse de Paris. 1901.

2) Archives générales de Médecine, 1904.

Sluiten