Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat dikwijls stolsels in de vaten worden aangetroffen.

Meenden de eerste onderzoekers nog, dat anaemie steeds bij kwaadaardige gezwellen werd gevonden, spoedig bleek het, dat op dezen regel talrijke uitzonderingen voorkwamen. Het zou te ver voeren en ook geen zin hebben alle mededeelingen van dezen aard uit de literatuur hier te vermelden. De belangrijkste uit den nieuweren tijd zijn in het volgende hoofdstuk te vinden.

Sluiten