Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hb. Roode bl. | Kleurgehalte lichaampjes index

v. H. m. Ca ventriculi 98 5.350.000 0.9

V. v. Ca ventriculi, ovarii et ossium 48 600.000 0.95 v. W. v. Ca ventriculi, peritonei, mam- 1

marum 100 5.030.000

S. m. Ca ventriculi 43 3.120.000 1

J. m. Ca ventriculi 78 4.320.000 0.7

v. O. m. Ca ventriculi, peritonei ... 90 5.300.000 0.85

v. M. v. Ca ventriculi 80 4.700.000 0.85

M. m. Metastasen van ca testis in 0.78

retroperitoneale klieren . . ■ 95 4,920.000 1

v.O.D.v. Ca oesophagi 100 5.570.000 0.92

C. m. Ca ventriculi 28 5.300.003 0.85

D. m. Ca hepatis, haemorrh diathese 60 3.000.000 1

de W. in. Ca ventriculi 75 4.080.000 0.95

V. v. Ca ventriculi, peritonei . . . 80 4.360.000 0.85

v. K. v. Ca ventriculi 83 4.800.000 0.85

S. m. Ca ventriculi 54 4.800.000 0.68

L. m. Ca peritonei 90 4.800.000 0.88

K. m. Ca recti 65 4.070.000 0.82

G. v. Ca recti 50 3.060.000 0.75

Overzien wij deze cijfers, dan springt het volgende in het oog:

1°. De tumoren van de maag en het darmkanaal gaan vrijwel alle gepaard met een bloedarmoede van lichten tot sterken graad.

2°. Het carcinoma oesophagi maakt op dezen regel dikwijls een uitzondering.

3°. Baarmoederkanker is steeds vergezeld van een lichte tot sterke anaemie.

4°. Bij carcinomen van de huid ontmoet men dikwijls een lichte bloedarmoede.

5°. Lijderessen aan carcinoma mammae vertoonen in vele gevallen een normaal bloedbeeld.

6°. Carcinoom van de ovaria kan tot ernstige anaemie leiden.

Sluiten