Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen schatten. Wij zien bv. bij multiple myelomen en bij de algemeene beenderen-carcinose, waar het merg grootendeels tot atrophie wordt gebracht, anaemie optreden; benzolvergiftiging, waarbij het merg door toxische invloeden op groote schaal te gronde gaat, leidt tot anaemie (SELLING1)

Hurwitz en C. Drinker 2).

Hoe stelt men zich nu den samenhang bij het carcinoom voor?

Het was reeds aan de oude onderzoekers opgevallen, hoe soms zelfs zeer kleine tumoren — speciaal die van de maag en het darmkanaal — bij sommige lijders een aanzienlijk verval van krachten, te samen met zóó ernstige bloedarmoede kunnen te weeg brengen, dat deze gevolgen der kwaal in een zekere wanverhouding staan tot de grootte van het gevonden gezwel. Zooals bekend is, heeft men aan deze combinatie van verschijnselen den naam van cachexie gegeven en deze langen tijd als een typisch attribuut van den kwaadaardigen tumor beschouwd. Stilzwijgend werd daarbij verondersteld, dat deze toestand te wijten was aan een vergiftiging van het lichaam door stoffen, in den tumor gevormd. Deze opvatting, die de kern uitmaakt van alle oudere en nieuwere omschrijvingen van het begrip „cachexie" is pas eerst in de laatste 20 jaren getoetst aan nauwkeurige chemische onderzoekingen, welke zich allen ten doel stelden dergelijke toxische stoffen af te zonderen of althans in hun werking nader te leeren kennen. Het loont de moeite deze onderzoekingen met een enkel woord te bespreken. Mocht het nl. blijken, dat het bestaan van dergelijke giftige bestanddeelen op deugdelijke gronden moet worden aangenomen, dan zou er veel voor te zeggen zijn ook aan deze stoffen een rol toe te kennen bij het ontstaan der carcinoom-anaemie.

Men omschrijft het klinische begrip der cachexie gewoonlijk

') Zieglers Beitrage z. allgem. Path. u. path. Anatomie, Bd. 51, 1911. 2) Journ. of experim. Medecine, Vol. 21, 1915.

Sluiten