Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals deze vooral door KliPPEL1), LUBARSCH2), OPPENHEIM3) e. a. zijn beschreven en waar bij de sectie ontaarding in deze deelen van het zenuwstelsel werden gevonden. Ook heeft men wel gesproken van een coma carcinomatosum (V. JAKSCH), maar aangezien dit voornamelijk waargenomen is bij maligne gezwellen van maag en lever, is de mogelijkheid niet uit te sluiten, dat hier stofwisselingsstoornissen door honger of leverinsufficientie de ware schuldigen zijn.

Het spreekt van zelf. dat men getracht heeft de eventueel gevonden vergiftige bestanddeelen scheikundig te onderzoeken en hun werking in de dierproef vast te stellen. Over 't algemeen zijn de uitkomsten van deze proefnemingen weinig bevredigend geweest. De moeilijkheid, dat de brei van kankercellen zoo dikwijls door microorganismen verontreinigd was, deed zich telkens gevoelen. Het meest sprekend nog zijn de uitkomsten van roger en glrard mangin4). Zij vergeleken extracten van carcinomen met die van gezonde organen — alles langs streng aseptischen weg bereid en geheel versch aangewend — in hun werking door intraveneuze injectie bij konijnen. Het bleek, dat de carcinoomextracten een groote toxiciteit bezaten, die aan die van normale organen ontbrak. Een sterke daling van den bloedsdruk, convulsies, verlamming van het ademhalingscentrum konden worden waargenomen. Het is niet geoorloofd te verzwijgen, dat bruschettini en barlocco5) soortgelijke uitkomsten niet konden verkrijgen; zij lieten de aftreksels echter eenigen tijd vóór het gebruik aan de lucht staan, waardoor de giftigheid misschien geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Overeenkomst tusschen de ge-

') Archiv. générales de Médecine, 1839. Gecit.v. Ménétrier, Cancer, 1908.

2) Zeitschr. f. klin. Medezin, Bd. 31, 1897, Gecit. v. Ménétrier, I. c.

3) Nervenkrankheiten, 1913.

*) Presse médicale, 1906 en '07, gecit. v. Bouchard et Roger, Nouveau Traité de Pathologie générale, T. II, 1914.

5) Centralblatt f. Bacteriologie, Bd. 43, 1907.

Sluiten