Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemde verschijnselen en de aan het ziekbed waar te nemen symptomen, bestaat er niet en is a priori ook nauwlijks te verwachten bij het groote verschil in de wijze van inwerking der hypothetische vergiften bij den sleepend-zieken mensch en het acuut ingespoten dier. Deze experimenten hebben ons om deze redenen het antwoord op de gestelde vraag dan ook weinig naderbij gebracht.

Door F. MEYER') werd een groote giftigheid van miltexextracten vastgesteld bij carcinoomlijders naast een toename der urinetoxiciteit. Hij brengt dit evenwel gedeeltelijk in verband met een invasie van bacteriƫn door den ulcereerenden tumor.

Ik heb hier slechts enkele grepen uit de literatuur gedaan. De meeste mededeelingen vermelden negatieve of twijfelachtige resultaten en brengen ons dus niet verder. De bizondere invloed van carcinoomextracten of serum van kankerlijders op het bloed komt later nog ter sprake.

In vitro is door verschillende onderzoekers de invloed van carcinoombrei op de autolyse van eenige organen nagegaan. Door BLUMENTHAL, NEUBERG2) en hun leerlingen werd daarbij gevonden, dat tumorextracten de autolyse van longen leverweefsel in hooge mate bevorderen, waarbij soms de vorming van abnormale producten geconstateerd kon worden. Ook op verdere ontledingsproducten van het eiwit schijnen deze extracten in te werken. EMERSON3) stelde vast, dat in de maag van een carcinoom-patiƫnt de vertering der eiwitten niet ophield met de vorming van albumosen en peptonen, maar tot polypeptiden, soms zelfs eenvoudige aminozuren kon leiden. Het zoutzuur-deficit bij normaal chloorgehalte, gelijk het bij zulke lijders wel wordt aangetroffen, wordt hierdoor volgens EMERSON verklaard. Door ABDERHALDEN

') Zeitschr. f. klin. Medezin, Bd. 33, 1897.

1 Bij Bluraenthal, Ergebnsse der Physiologie. Bd. 10, 1910.

') D. Archiv. f. klin. Medizin, Bd. 72. 1902.

Sluiten