Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

facces, achylie, melkzuur aantoonbaar. Gewichtstoename in vier weken 2.9 K.G.

Ook hier vochtopname = waterverlies langs nieren en longen.

III. }. v. d. L., 54 jr., Caoesophagi: slikstoornissen, stenose

bij sondeeren; typisch Röntgenbeeld. Gewichtstoename in vier weken 4 K.G.

Vochtopname = waterverlies langs nieren en longen.

IV. H. R„ 59 jr., Ca oesophagi; slikstoornissen, stenose

bij sondeeren, typisch Röntgenbeeld, bloed in de faeces.

Gewichtstoename in drie weken 2.5 K.G.

De vochtopname overtreft bij dezen patiënt eenigszins het waterverlies langs nieren en longen.

Nu moet men met het gebruik van deze cijfers als steun voor de een of andere theorie buitengewoon voorzichtig zijn. Een belangrijke factor toch bij de vermagering van kankerlijders is ongetwijfeld hun tegenzin tegen voedsel, waardoor zij in een soort hongertoestand verkeeren. Vermindert deze om de een of andere reden tijdens het verblijf in het ziekenhuis, dan zal daardoor reeds, afgezien van een al of niet bestaan van een toxisch eiwitverval, het gewicht kunnen toenemen. Bij het oesophaguscarcinoom vermindert bovendien dikwijls tijdelijk de stenose, waardoor de voedselopname in dergelijke perioden vergemakkelijkt wordt. MüLLER heeft heeft echter indertijd ook de N-balans van deze kankerlijders vergeleken met die van eenige hongerkunstenaars. Het bleek hem, dat het eiwitverval bij de eersten duidelijk sterker was dan bij de laatsten, zoodat hij genoopt werd ook hier bij het carcinoom een toxische faktor aan te nemen.

De vorming van deze eiwitafbrekende stoffen door den tumor (ook de invloed der proteolytische fermenten der

Sluiten