Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te geven op de gestelde vraag, of bij het carcinoom de vorming van toxische produkten en hun werking in het lichaam bewezen is, dan zal dit ongeveer als volgt moeten luiden: Bij sommige gevallen van carcinoom moet een intoxicatie van het lichaam door giftige stoffen, uit den tumor ontstaan, hoogstwaarschijnlijk geacht worden. Waarom deze stoffen niet bij alle kwaadaardige gezwellen voorkomen en of zij het gevolg zijn van een ulceratie met secundaire besmetting dan wel door spontaan verval van den tumor ontstaan, kan bij onze tegenwoordige kennis niet met zekerheid gezegd worden. Dat zij tot het tot stand komen der cachexie bijdragen, is waarschijnlijk, echter nog niet bewezen (zie ook

Ménétrier '). Ad. Schmidt2), Blumenthal 3), Umber4).

Wil men de anaemie als een onderdeel van het symptomen complex der cachexie beschouwen, zooals door vele schrijvers is gedaan, dan missen wij dus vooralsnog het recht deze bloedarmoede met zekerheid aan de werking van toxische stoffen toe te schrijven. De enkele argumenten, die voor een dergelijke opvatting aangevoerd kunnen worden, zijn wellicht oorzaak, dat men in de meeste leer- en handboeken over haematologie deze theorie meer of minder als een uitgemaakte zaak verkondigd vindt.

LAZARUS 5) spreekt van een toxisch moment bij de carcinoomanaemie. HlRSCHFELD 5) neemt aan, dat de anaemie ontstaat door verhoogd bloedverval tengevolge van de werking van giftige stoffen. NAEGELI7) kent aan de carcinoomtoxinen de grootste beteekenis toe in haar schadelijken invloed op het beenmerg (een andere meening dus dan die van

1) l.c."

2) in v. Noorden, Handb. d. Pathologie des Stoffwechsels, 1907.

3) l.c.

*) in Kraus u. Brugsch, Spez. Pathol. u. Therapie. Bd. I, 1919.

8) in Nothnagel, Spez. Pathol. u. Therapie.

6) Blutkrankheiten, 1918.

7) Blutkrankheiten, 1919.

Sluiten