Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn dergelijke uitingen dan ook herhaaldelijk te vinden. Of het beenmerg werd van onvoldoende functie beschuldigd, öf men dacht aan vermeerderde bloedafbraak (vergel. b.v. HAYEM'),

Lazarus2).

Sinds echter het onderzoek naar occult bloed in de kliniek ingang vond en weldra, vooral dank zij het ijveren van BOAS e. a., algemeen werd toegepast, verhoudt men zich anders tegenover deze vraag. Door dat onderzoek toch is ons geleerd, dat in bijna alle gevallen van maaq- of darmcarcinoom langs chemischen weg een positieve bloedreactie in de ontlasting wordt aangetroffen. Deze onderzoekingsmethode is daarmede tot een van de belangrijkste hulpmiddelen voor de herkenning der maligne gezwellen van het digestieapparaat geworden. Dit blijkt ook uit de volgende, aan de literatuur ontleende getallen voor den maagkanker, waarbij de schrijvers allen van een der oxydasereacties met

guajac, benzidine of phenolphthaleine gebruik maakten. BOAS3), positieve reactie in 94.5 % van zi)n gevallen.

KLIENEBERGER4), „ „ 90%

KEMP5) „ „ „ 88% » »

Bardachzki6) „ „ „ 93% » » ZöPPRITZ7) . „ „ „ 94.5 % " »

EMMERT8) „ „ „ 95.2%

SCHLECHT9) „ „ „91.7%

LUTZ10) „ .. 92 %

1) Du Sang, 1889.

2) Nothnagel, Spez. Pathol. u. Therapie, Bd. viii.

3) Magenkrankheiten, 1911. Mitteilungen a. d. Grenzgebieten, Bd. 29,1917.

4) Volkmann's Beitrage, no. 209, gecit. v. Lutz.

5) Archiv. f. Verdauungskrankheiten, gecit. v. ),utz.

6) Wiener klin. Wochenschrift, 1912.

7) Mitteilungen aus den Grenzgebieten, 1912, gecit. v. Lutz.

8) München. Medizin. Wochenschrift, 1916.

9) Mitteilungen a. d. Grenzgebieten, Bd. 29. 1917.

10) Archiv. f. klin. Chirurgie, Bd. 112, 1919.

Sluiten