Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. v. d. L., m., 54 jr., ca oesophagi: stenosesymptomen;

typisch Röntgenbeeld; bloedreactie — R. M., m., 22 jr., ca coli (bij obductie vastgesteld): voelbare tumor; geen typisch Röntgenbeeld ; bloedreactie +.

A., v. 49 j., ca coli, hepatis: voelbare tumor; bloedreactie +.

H., m. 48 jr., ca recti: voelbare tumor, bloedreactie -f. S., m. 30 jr., ca ventriculi: niet voelbare tumor, vermagering,

achylie; bloedreactie +.

De W., m. 70 jr., ca ventriculi: geen duidelijk voelbare tumor;

typisch Röntgenbeeld,achylie; bloedreactie +. V.-S., v. 47 jr., ca ventriculi, peritonei: palpabele tumor, achylie; bloedreactie +.

Van de 36 hier kort vermelde gevallen blijken 34 een positieve bloedreactie te vertoonen. Slechts bij 2 patiënten met oesophaguscarcinoom was geen occult bloed in de faeces op te sporen. Het groote belang van deze onderzoekingsmethode voor de diagnose van het carcinoom van de maag en de darmen, waarop door BOAS e.a. telkens opnieuw wordt gewezen, wordt hier dus wel bevestigd. Tevens zien wij, dat bij deze patiënten een onafgebroken bloedverlies plaats grijpt.

Wat hier iets meer uitvoerig voor maag- en darmtumoren is uiteengezet, geldt in dezelfde mate voor gezwellen in een der andere genoemde organen. Zij allen leiden tot bloedinkjes, waarbij de erythrocyten in de urine of den vaginalen uitvloed zijn terug te vinden.

Wij mogen dus zeggen, dat de overgroote meerderheid der carcinomen met bloedverlies gepaard gaat. Reeds werd vermeld, dat o.a. TüRCK ') hierdoor de anaemie in hoofdzaak

') 1. c.

Sluiten