Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikke laag voor het spectroscoop plaatst, dan is bijna altijd een zeer zwakke, maar toch onmiskenbare oxyhaemoglobine streep zichtbaar. Klaarblijkelijk worden bij deze toch slechts weinig ingrijpende behandeling reeds zoovele bloedlichaampjes vernietigd, dat het vrijgekomen haemoglobine met het spectroscoop is te zien. Slechts bij buitengewoon voorzichtig werken, waarbij het bloed aan zoo min mogelijk schudden en snelle temperatuurswisseling is blootgesteld, gelukt het dit verschijnsel te vermijden. Dit pleit ook tegen de misschien even opkomende gedachte, dat reeds in physiologische omstandigheden in het serum een spoor bloedkleurstof zou zijn opgelost.

Ik heb bij bijna al mijn patiƫnten met carcinoom naar de oxy-haemoglobinestreep in het serum gezocht. Dikwijls was zij te zien, niet duidelijker echter dan men haar anders ook pleegt waar te nemen; dikwijls ontbrak zij ook, wanneer zoo voorzichtig mogelijk was gewerkt.

Uit deze waarnemingen meen ik te mogen afleiden, in aansluiting aan hetgeen in de voorlaatste alinea werd gezegd, dat een i ntravasculaire haemolyse bij het carcinoom niet bewezen is.

B. Het voorkomen van haematine in het setum.

Het is mogelijk, dat bij abnormale bloedafbraak ook omzettingsprodukten van het haemoglobine in het serum aangetroffen kunnen worden. In de eerste plaats komt het haematine, de van het globine bevrijde kleurstof, voor zulk een onderzoek in aanmerking. Ook deze stof is in kleine hoeveelheden alleen door het spectroscopisch onderzoek te ontdekken. Men plaatst het serum in een liefst donker vertrek in voldoend dikke laag (ik nam hiervoor een dikte van 5.6 c.M.) voor het instrument bij nauwe spleet en ziet dan bij aanwezigheid van het alkalische haematine de

4

Sluiten