Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij vele toestanden van vermeerderde bloedafbraak een verhoogd bilirubinegehalte van het serum voorkomt, hetzij dat dit het direkte gevolg is van extrahepatische galkleurstofvorming zonder meer, hetzij dat de lever hierbij nog een rol speelt, doordat zij om de een of andere reden niet in staat is de groote hoeveelheid bilirubine voldoende uit te scheiden (hepato-haematogene icterus).

Het duidelijkst voorbeeld van verhoogd galkleurstofgehalte vindt men bij de pernicieuze anaemie, bij welk lijden door de overgroote meerderheid der schrijvers een vermeerderde bloedafbraak wordt aangenomen. Bij alle patiƫnten met deze ziekte in de laatste 6 jaren in de Groningsche en Utrechtsche Geneeskundige Kliniek waargenomen, werd dit verschijnsel aangetroffen; het is daardoor tot een zeer belangrijk hulpmiddel ter herkenning van de ziekte geworden. Slechts in perioden van sterke regeneratie kan bij deze lijders het bilirubinegehalte tot normale waarde dalen. Deze waarnemingen van HIJMANS VAN DEN BERGH zijn in den laatsten tyd van vele zijden bevestigd (NAEGELI'). LOEBNER '), LEPEHNE 3), MEULENGRACHT 4) onvoldoende techniek) HANNEMA5), BOTZIAN6).

Naast de pernicieuze anaemie moet de haemolytische icterus genoemd worden als voorbeeld eener ziekte, waarbij een verhoogde bloedafbraak naast geelzucht wordt gevonden.

Vergelijkt men hierbij het bilirubinegehalte van het periphere bloed met dat van de vena lienalis, dan blijkt uit de onderzoekingen van HIJMANS VAN DEN BERGH ') dat in vele

') Blutkrankheiten. 1919.

i) D. Archiv f. klin. Medizin, Bd. 127, 1918.

3) D. Archiv. f. klin. Medizin, Bd. 132, 1920.

<) Ibid.

6) Nederl. Tijdschrift van Geneeskunde, 1919.

6) Mitteil. aus den Orenzgebieten der Medizin u. Chirurgie, Bd. 32, 1920.

7) I.c.

Sluiten