Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordeel bezit zeer lang houdbaar te zijn. Door een eenvoudige berekening verkrijgt men nu gemakkelijk het gezochte galkleurstofgehalte, waarbij een bilirubineoplossing van de sterkte van 1:200000 als eenheid is aangenomen.

Bij normale personen krijgt men met deze methode getallen, die liggen tnsschen 0,5 en 0,8; het is moeilijk aan te geven, waar het physiologische ophoudt en van pathologische waarden gesproken kan worden. Ook van het bilirubinegehalte van één en denzelfden mensch onder verschillende levensomstandigheden is nog weinig bekend.

Van de hand van BAUER en SPIEGEL ') is onlangs een publicatie verschenen, welke er op zou kunnen wijzen, dat pharmaca groote schommelingen in dezen zouden veroorzaken; door LEPEHNE2) werden deze resultaten echter niet bevestigd.

Bezien wij nu de uitkomsten van mijn onderzoek bij carcinoompatiënten. Opvallend zijn de lage waarden, die dikwijls worden aangetroffen. Daarbij moet echter nog opgemerkt worden, dat bij zulke lage cijfers de nauwkeurigheid van deze methode slechts beperkt is, aangezien de zeer zwakke rose kleur de aflezing moeilijk, zoo niet soms onmogelijk maakt. Een sterkere verdunning van de vergelijkingsvloeistof kan aan dit gebrek slechts weinig tegemoetkomen,

') D. Archlv f. klin. Medizin, Bd. 129, 1919. 2) D. Archiiv f. klin. Medizin, Bd. 132, 1920.

Sluiten