Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat dit verschijnsel differentieel-diagnostische beteekenis daardoor zou krijgen. Door SCHOLZ') worden echter uitzonderingen op dezen regel medegedeeld.

Tabel van het voorkomen van urobilinurie bij patiënten met maligne tumoren ;

Mej. v. d. B., carcinoma cardiae, urobilinereactie positief.

M., carc. pylori, „

Mej. B., carc. vesicae felleae, hepatis „ sterk

R., carc. ventriculi „ „

Mej. E„ carc. ventriculi „ zwak

B., carc. ventriculi, hepatis „ sterk „

v. L., carc. ventriculi, hepatis, peritonei, „ „

Mej. de B., carc. ventriculi „ „

v. d. H., carc. ventriculi „ „

Mej. A., carc. coli, hepatis „ sterk „

K., carc. coli, lymphogland. „ sterk

v. K., carc. vesicae felleae „ „

v. B., carc. hepatis „ sterk „

Bij 26 gevallen van maagcarcinoom, 7 gevallen van carc. oesophagi, 2 blaascarcinomen, 1 mammacarcinoom, 1 peniscarcinoom, 1 pancreascarcinoom, 1 longcarcinoom en 1 galblaascarcinoom viel de reactie negatief uit.

Urobilinurie bij deze patiënten mag echter niet in verband gebracht worden met vermeerderde bloedafbraak. Meestal verraadt zij het voorkomen van door het overige onderzoek soms nog niet aantoonbare metastasen in de lever, is daarvan zelfs een belangrijk symptoom. Tot het trekken van verdere conclusies zijn wij dus niet gerechtigd.

Urobilinurie heeft daarom voor het door mij behandeld

») 1. c.

Sluiten