Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijderd zouden kunnen worden. Ofschoon HliECK ') en KRüGER 2) reeds getallen geven, die er op wijzen, dat dit niet het geval is, diende dit toch eerst onderzocht te worden. Daartoe heb ik in verschillende gevallen, nadat op de gebruikelijke wijze ongeveer 12 uur was doorspoeld, de eene helft van de orgaanmassa verwijderd en verder bewerkt, terwijl het andere gedeelte op het filter bleef en 8—10 uur langer met water werd behandeld. De volgende cijfers drukken de verhouding van het ijzer- tot het stikstofgehalte (zie over dezen coëfficiënt beneden) in de beide porties uit:

Wij zien uit deze getallen, dat van een constant verschil in de eene of andere richting niet gesproken kan worden. Wel loopen de cijfers soms betrekkelijk ver uiteen, maar zooals uit de zoo aanstonds te geven uitkomsten zal blijken, is dit een gevolg van de ongelijke opstapeling van het ijzer in de verschillende deelen van lever of milt, zelfs al liggen deze ook dicht bij elkaar, een waarneming, die ook door BlELFELD3) reeds is gedaan. Om zoo juist mogelijke uit-

') Zieglers Beitrage z. allgem. Pathol. u. pathol. Anatomie, Bd. 51,1912.

2) l.c.

3) l.c.

kort gespoeld lang gespoeld

1. lever

2. lever milt

3. lever

4. lever

5. lever

6. lever milt

7. lever

8. lever milt

0.0153 0.0183

0.0448 0.0627

0.0105 0.0097

0.0118 0.0097

0.0193 0.0155

0.0037 0.0054

0.0060 0.0073

0.0043 0,0056

0.0052 0.0035

0.0084 0.0072

0.0149 0.0139

6

Sluiten