Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vermeerderde bloedafbraak, deze zich moeten openbaren door een verhoogd ijzergehalte van lever en milt, zooals wij dat bij haemolytische anaemiën aantreffen. Dat meer dan normale bloeddestructie zou voorkomen zonder siderosis van deze organen (in de milt gewoonlijk het eerst en het sterkst uitgesproken) is tot nu toe niet bekend. Theoretisch denkbaar ware het, dat het overtollige ijzer uitgescheiden werd. Ofschoon de Fe-uitscheiding ongetwijfeld bij haemolytische anaemiën meestal verhoogd is, blijkt toch uit alle desbetreffende onderzoekingen, dat niettemin in lever en milt opstapeling van dit element voorkomt.

Wij mogen dus zeggen, dat mijn onderzoek naar het ijzergehalte van lever en milt bij het carcinoom geen bewijzen voor een vermeerderde bloedafbraak bij deze ziekte heeft gebracht.

Bij sommige gevallen van maagcarcinoom valt het op, dat de ijzervoorraad, speciaal van de milt, gering is. Dat hier verband bestaat met de constante bloedinkjes uit het ulcereerend tumoroppervlak, schijnt mij aannemelijk. Een groote hoeveelheid ijzer wordt daardoor toch aan het lichaam onttrokken, die wegens de gebrekkige voeding van deze patiënten niet voldoende wordt aangevuld.

Sluiten