Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

circulatie geweten; pas bij sterke nieuwvorming werden zij in groot aantal aangetroffen. Maar ook hier weer de eigenaardigheid, dat bij herhaling van de bloeding de regeneratie plaats vindt zonder het optreden dezer cellen in de periphere vaten.

Wij zien uit deze proeven, die het licht doen vallen op den tot nu toe weinig in overweging genomen factor der verdeeling van het bloed in de verschillende organen van het lichaam, dat het merg gewoonlijk de normoblasten vasthoudt en slechts erythrocyten in de circulatie zendt, die haar kern reeds verloren hebben. Eerst bij intensieve en snelle nieuwvorming of bij abnorme prikkels komen de erythroblasten voor den dag, soms zelfs in grooten getale: de zoogen. bloedcrisen (v. noorden).

Waar zij onder zulke verschillende omstandigheden uit het merg gestooten worden, is het te verwachten, dat zij ook nu en dan bij het carcinoom zullen worden gezien. baradulin ') constateerde haar aanwezigheid in 5 gevallen en dan nog slechts in enkele exemplaren. .De meerderheid dezer patiënten had een ernstigen graad van anaemie. strausz en rohnstein 2) spreken in 3 gevallen van het voorkomen van sporadische kernhoudende roode bloedlichaampjes.

Megaloblasten worden in de literatuur slechts zelden vermeld, waarbij men bovendien nog de waarschuwing van naegeli indachtig moet zijn, dat eerder te dikwijls dan te zelden van deze celsoort gesproken wordt. grawitz, v. Noorden, Lazarus, Frese, Ebstein 3) beschrijven allen een- of tweemaal megaloblasten gezien te hebben. Hierbij zouden dan nog gevoegd moeten worden de carcinoomgevallen, wier bloedbeeld met dat der pernicieuze anaemie overeenkomt, over welke vraag boven reeds is gesproken.

') 1. c.

*) Blutzusammensetzimg bei den verschiedenen Anaemiën, 1901. 3) gecit. v. Baradulin, 1. c.

Sluiten