Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Megaloblasten werden door mij slechts gezien in het geval der pernicieuze anaemie, in het verloop waarvan zich een maagcarcioom ontwikkelde.

Normoblasten kwamen zelden in de praeparaten voor:

1. Ca ventriculi; Hb.gehalte 36 °/c, r. bl.1. 2.800.000,

2 normoblasten in het praeparaat gezien.

2. Ca ventriculi: Hb.gehalte 51 % r- bl.1, 2.750.000,

1 normoblast gezien.

Slechts bij 2 patiënten werden enkele kernhoudende roode bloedcellen in het praeparaat opgemerkt; bij 43 andere werden zij niet gevonden.

F. Vitale korreling.

Men herkent deze door een kleuring der erythrocyten, waarbij de bloeddruppel direct uit den vinger in de kleurstof wordt opgevangen en pas daarna gefixeerd. Een eigenlijk vitale tinctie, waarbij de kleuring plaats vindt onder omstandigheden als in vivo bestaan, is het dus feitelijk niet meer, aangezien het bloed ongetwijfeld veranderd zal zijn in den korten tijd, dat het buiten het lichaam is getreden. Wij spreken daarom misschien beter van een semi- of postvitale kleuring.

Verschillende methoden zijn er voor aangegeven. Ik maakte gebruik van en kreeg uitstekende uitkomsten met een door WlDAL, ABRAMI en BRULé beschreven handelwijze '). Eenige druppels bloed worden opgevangen in een buisje met 2 cc. 1 '/2 % kaliumoxalaat in 0.9 % NaCl. oplossing, waaraan 10 druppels polychroom methyleenblauw van UNNA zijn toegevoegd. Men laat het buisje ongeveer 15 minuten staan, centrifugeert, maakt van het sediment een uitstrijk-praeparaat, droogt en fixeert. Met olie-immersie worden daarna 1000

') gecit. v. Chauffard en Troisier in Gilbert en Weinberg, Traité du Sang, 1913.

Sluiten