Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het scheen mij daarom van belang ook bij het carcinoom in 't bizonder op deze korreling te letten en de kankeranaemie met andere gevallen van bloedarmoede te vergelijken.

Bij een 30-tal als normaal te beschouwen personen (studenten, enkele vrouwelijke patienten met psychische afwijkingen), wat hun bloedbereidende organen betreft, bleek mij bij een haemoglobinegehalte van 100% de vitale korreling te schommelen tusschen 0.4 en 1.8%> zoodat aangenomen mag worden, dat de aanwezigheid van meer dan 2°/o erythrocyten met „substance granulo-filamenteuse" pathologisch genoemd moet worden.

De eerste tabel geeft de gevallen van anaemie bij patienten zonder malignen tumor.

xt r-N Hb. I Vitale

Naam Diagnose gehal(e J korreling

I I

Mej, B, Pernicieuze anaemie 45 °/o j 10 °/o

Mej. v. D. „ „ 14 „ 14 „

H. „ „ 45 „ 8.9 ,.

T. „ 15 „ 9.2 .,

30 „ 54 „

Mej. K. „ „ 30 „ 19 „

Mej. M. „ „ 40 „ 7.2 „

E. „ „ 32 „ 8.8 „

D. „ „ 35 ,. 8.5 „

60 „ 0.5 „

78 „ 0.3 „

v. d. V. „ „ 30 „ 18.8 „

65 „ 2.3 „

H. „ „ 25 „ 7.2 „

3 dagen na bloedtransfusie 20 „ 8.6 „

2 maanden „ „ 43 „ 4.3 „

Mej.v.d.H. Haemolytische Icterus 78 „ 1.8 „

75 ,. 5.7 „

Sluiten