Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam ^9^ [ 9Ü [ JX

v. B. Ca ventriculi, hepatis 85 % 2.2 °/o

Mej. v. T. Ca oesophagi 82 „ 0.5 „

v. d. L 70 „ 1.4 „

R. .. „ 98 „ 0.3

Mej. 0.-D 100,, 1.2 „

M. „ „ 105 „ 0.4 „

v. S. Ca hepatis 78 „ 3.2 „

N. Ca vesicae urinariae, recti 51 „ 1.6 „

Mej. D. Ca mammae (recidief), ossium 105 „ 3.3 ,,

100 „ 2.7 „

100 „ 2.1 „

Mej. V. Ca ovarii, ossium, ventriculi 60 „ 12 „

M. Retroperitoneale tumor 95 „ 1.2 ,,

D. Ca hepatis, peritonei 60 „ 3.9 ,,

Mej. K. Ca hepatis 72 „ 1.2 ,,

Mej. W. Tumor hepatis 78 ,, 0.5 ,,

Mej. S. Melanosarcoma hepatis 82 „ 1.8 ,,

v. B. Retroperitoneale tumor 72 „ 0.8 „

de R. Ca vesicae urinariae (recidief) 80 „ 0.9 ,,

Mej. de K. Ca linguae (klein, zonder noemens- 15 „ 1.3 ,,

waarde bloeding)

de K. Ca ventriculi 83 „ 0.2 ,,

H. Ca recti 80 „ 1.1 „

L. Ca peritonei 90 „ 1.2 ,,

S. Ca ventriculi 54 „ 1.9 „

Mej. V. Ca ventriculi, peritonei 80 „ 0.9 „

Mej. K. Ca hepatis 85 „ [ 4.8 „

Wat mogen wij uit deze cijfers besluiten?

Het blijkt vooreerst, dat in het algemeen bij niet-carcinoompatienten, bij wie geen bloedverlies naar buiten plaats vindt,

Sluiten