Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men laat de kranen eerst gedurende eenigen tijd geopend, totdat de vloeistoffen en de lucht in de toestellen de temperatuur van de omgeving hebben aangenomen. Dit punt is bereikt, als na sluiting der kranen geen verandering van de waterniveau's meer optreedt. Zoodra dit het geval is, wordt het toestel uit den bak genomen en flink maar voorzichtig geschud, zoodat de ferricyaankali zich met het bloed mengt. HALDANE, aan wien wij deze methode der bepaling der O-capaciteit danken, geeft de volgende waarschijnlijkheidsvergelijking van het zich hierbij afspelend chemisch proces (door hem werd van KHCO3 inplaafts van van NH4OH gebruik gemaakt; het principe der reactie verandert daardoor echter niet:

Hb~? + 4 K3 Fe (CN)6 + 4 K HC03 =

(oxvhaemoglobine)

02 + Hb=jj + 4 K4 Fe (CN)6 + 4 C02 + 2 H20.

(methaemoglobine)

Wij zien hieruit, dat, terwijl de zuurstof geenszins uit het oxyhaemoglobine wordt vrijgemaakt, integendeel een vastere binding aangaat, toch een gelijkwaardige hoeveelheid O wordt ontwikkeld, die gemeten kan worden. De vrijkomende O zal den druk in de rechterbuis vergrooten en dus den waterspiegel naar beneden drukken.

Door de schroef zoover dicht te draaien, dat het waterniveau rechts de oorspronkelijke hoogte heeft bereikt cn dus het volume hier hetzelfde is als vóór het schudden, kan de druktoename, die zich openbaart in de stijging van de waterkolom in de linkerbuis gebruikt worden om de hoeveelheid ontwikkelde O te meten.

V x h

Deze bedraagt n.1. - jq^q ~ • waarin V = volume der lucht

in rechterbuis en fleschje. H = druktoename in linkerbuis in m.M. water.

Sluiten