Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere gevallen is de verhouding omgekeerd (Mej. H., carc. hepatis; Mej. v. H., haemol. icterus), niettemin meen ik uit mijn onderzoek te mogen afleiden, dat deze beide methoden, elkaar aanvullend, ons een beter beeld van het regeneratievermogen van het beenmerg geven, dan de andere en meest gebruikte, die in dit hoofdstuk zijn beschreven. Speciaal het gewone morphologische bloedonderzoek .laat ons hierbij meestal in den steek. Te betreuren is het daarom, dat de methode van de bepaling van den zuurstofverbruiksindex der roode bloedlichaampjes een zoo ingewikkelde techniek vereischt, dat haar algemeene toepassing daardoor voorloopig is uitgesloten.

Sluiten