Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

INLEIDING 1

HOOFDSTUK I:

Voorkomen van anaemie bij het carcinoom ... 5 HOOFDSTUK II:

Theoriën over de wijze van ontstaan der anaemie

bij het carcinoom 17

HOOFDSTUK III:

Anaemie door bloedverlies ... 35

HOOFDSTUK IV:

Ondergang der roode bloedlichaampjes 44

a. Haemoglobine in het serum 48

b. Haematine in het serum 49

c. Bilirubinegehalte van het serum 51

d. Andere ontledingsproducten van het haemoglobine

in het bloed 58

e. Resistentie der roode bloedlichaampjes .... 60 /. Urobilineuitscheiding met de urine en de faeces . 62 g. IJzerbepalingen in lever en milt 67

HOOFDSTUK V:

Toestand van het beenmerg 93

a. Directe bezichtiging 98

b. Onderzoek van het beenmerg na den dood 99

c. Polychromatophilie 102

d. Basophile korreling 104

e. Kernhoudende roode bloedlichaampjes .... 106

f. Vitale korreling 108

g. Invloed van bizondere prikkels ....... 115

h. Zuurstofverbruik der roode bloedlichaampjes . . 119 SAMENVATTING 137

Sluiten