Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I. Bij het ontstaan der anaemie van het carcinoom spelen bloedingen de grootste rol; daarnaast moet aan het onvermogen van het beenmerg een voldoend aantal roode bloedlichaampjes te vormen beteekenis toegekend worden.

II. De methode der bepaling van de vitale korreling en van den zuurstofverbruiksindex der roode bloedlichaampjes is van groote waarde bij het onderzoek naar de functie van het beenmerg erythrocyten te vormen.

III. Een bevredigende pathologisch-anatomische verklaring der hartzwakte ontbreekt.

, *

IV. De invloed, welke intraveneus ingespoten atropine bij katten uitoefent op de motorische maagfunctie, is niet gelijk te stellen met een uitschakeling van den nervus vagus.

V. Het gebruik van benzyl-benzoaat bij spastische toestanden der gladde musculatuur verdient aanbeveling.

VI. De spirochaet, welke bij metalues in het centrale zenuwstelsel wordt gevonden, is een variëteit van de spirochaeta pallida.

VII. De mechanische verklaring voor het ontstaan van oedemen bij levercirrhose is onvoldoende.

Sluiten