Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVEN OVER HET VERBAND TUSSCHEN DE ACTUEELE REACTIE VAN BLOED EN URINE.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT OP GEZAG VAN DEN RECTORMAGNIFICUS Dr. W. VOGELSANG, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, VOLGENS BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSITEIT TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 28 SEPTEMBER 1920, DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

DOOR

ROBERT BAHLMANN,

ARTS,

GEBOREN TE WEIMAR.

ELECTRISCHE DRUKKERIJ L. E. BOSCH & ZOON — UTRECHT.

Sluiten