Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen. Het eerste is door narkose mogelijk en dan zien wij ook wijzigingen van de reactie van het bloed. Als voorbeeld wil ik hier de getallen van H. Winterstein aanhalen, gevonden bij 8 konijnen in diepe chloralnarkose vóórdat iets bijzonders met de dieren geschied was.

Nummer van het konijn. pH CH Opmerkingen :

1 7,136 7,31.10 8

2 7,352 4,45.10-8

3 7,389 4,08.10-®

4 7,386 4,11.10—8

5 7,042 9,08.10—8 ziek dier

6 7,199 6,32.10-8

7 7,269 5,38.10-8

8 7,152 7,05.10-8

Deze getallen loopen onderling tamelijk sterk uit elkaar en verschillen aanmerkelijk met de reactie van het bloed van een konijn buiten narkose, waarvoor Winterstein in eene proef heeft gevonden CH = 2,10. 10~8. Een bezwaar van de narkose is, dat ingevolge veranderingen van de lichaamstemperatuur en diepte der narkose de prikkelbaarheid van het ademcentrum gedurende eenigen tijd niet voldoende constant kan worden gehouden, zoodat de reactie van het bloed naar beide zijden schommelingen vertoont. Voor mijn doel, de functioneele betrekking tusschen de actueele reactie van het bloed en die van de daarbij afgescheiden urine op te sporen, kon ik dus reactie-wijzigingen, door narkose verkregen, niet gebruiken, daar het begrijpelijker wijze noodig was,

Sluiten