Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meters; onderdeelen hiervan moeten geschat worden. Aan den onderkant loopt de capillaire buis uit in eene ■cylindervormige verwijding, trechter 1, die ongeveer 0,4 cM.3 water kan bevatten; ook aan den bovenkant vormt een trechtertje het uiteinde, dat alleen voor de

schoonmaak dient en overigens goed gesloten wordt. Over trechter 3, waarin de zijbuis uitloopt, is goed sluitend een metalen huls' met eene schroef geschoven. Door daaraan te draaien kan men de vloeistof, waarmee alle lumina gevuld zijn, bewegen en daarmee een luchtbel uit 1 in de capillaire buis opzuigen. Dat gedeelte der capillair, waarin de lengte van de gasbel wordt gemeten, is in een glazen cylinder ingesloten en de tusschenruimte met water gevuld. Door dit water met eene groote luchtbel te bewegen wordt voor eene gelijke temperatuur gezorgd, die op een thermometer in genoemde tusschenruimte wordt afgelezen.

Met zeer kleine hoeveel¬

heden gas kan men met dit toestel een gasanalyse doen: een bel van 5,2 mM'. inhoud is in de capillaire

Fig. 1. Microgasana-

lysetoestel van A. Krogh.

Sluiten