Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelling, voldoende voor een groot aantal proeven, wier uitkomsten hier vermeld staan.

Gasmengsel 1: 380 cM.3 Oa en 21 cM.3 C02.

Als absorptievloeistof wordt 10°/o natronloog gebruikt. Bij de eerste 4 bepalingen wordt de gasbel nog in overeenstemming met de opgave van K r o g h boven glycerine opgevangen. Trechter 1 staat in een schaaltje met glycerine, waarmee ook de trechter zelf gevuld is op een klein kegeltje water na bij den ingang van de capillair. Met een fijn uitgetrokken glazen buisje wordt een gasbel in 1 gebracht; langzaam stijgt deze op. Een gedeelte hiervan wordt in de capillair opgezogen. Het toestel wordt omgekeerd, de bel breekt af, de glycerine wordt door water vervangen en het toestel wordt weer in den oorspronkelijken stand teruggebracht; nu wordt de lengte der bel gemeten:

nummer' ^CeS™' Lengte bel (cM.) Koolzuurgehalte.

1 19,3° 12,66

na absorptie 19,2° 12,12 0,54

= 4,3 o/o

0,54 0,1266

na 2e absorptie 18,0° , 12,00 en

C/2 uur later)

gecorrigeerd op 19,2° ' 12,05 —- = 4 J 1/,

0,1266 0

2 17,8» 12,69

na absorptie 19,3° ( 12,12

gecorrigeerd op 17,8° ( 12,05 0,64

— = 5,0 °/o

0,64 0,1269

Sluiten