Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeistof. Bij mijn oefeningsbepalingen van koolzuurspanningen van vloeistoffen gebruikte ik sterk verdund spuitwater; een dubbelbepaling gaf daarmee bijv. de volgende getallen: 12,5 °/o en 12,8 ü/0. Bij nog sterkere verdunning vond ik in een dubbelbepaling 4,6 "°/o en 5,1 °lo. Voor een micromethode stemmen deze uitkomsten goed overeen. Later onderzocht ik de koolzuurspanning van gasmengsels en vloeistof, die met elkaar geschud, geacht werden in evenwicht te zijn:

Doorstroomings- Koolzuurspanning Koolzuurspanning

vloeistof. gasmengsel. vloeistof.

I 10,7 °/o. 10,1 °/o en 10,7 %>.

II 9,3 »/o, 9,2 %,.

De raad van K r o g h, om steeds dubbelbepalingen te doen, kon ik niet opvolgen, daar ik daarvoor niet voldoende urine kreeg. Door de uitkomsten bij verschillende kikvorschen onderling met elkaar te vergelijken, kon ik alleen over de juistheid van een bepaling een oordeel krijgen. Soms valt een waarde uit het kader; zoo'n analyse moet gewantrouwd worden. Een of andere onregelmatigheid is hiervan dan wel de oorzaak. Een vuiltje bijv. aan de oppervlakte van den meniscus in de capillaire buis geeft volgens K r o g h grove stoornissen en op de oppervlakte van kwik zijn wel eens vuiltjes, die gemakkelijk er in kunnen komen.

Sluiten