is toegevoegd aan uw favorieten.

Over het ontstaan van sympathische ophthalmie in verband met anaphylaxie en allergie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoekingen, dat we deze gevallen niet als sympathische ophthalmie mogen beschouwen.

Voor een verklaring van het tijdsverloop tusschen de verwonding van het eerste oog en de ontsteking in het tweede oog bij de sympathische ophthalmie mist onze opvatting, wat andere anaphylaxie-theorieën wel bezitten, een verklaring in het interval, zooals we dat bij de anaphylaxie kennen. Toch kunnen we wel begrijpen, dat er geruime tijd moet vergaan vóór dat het sympathische ophthalmie-agens in het eerste oog in overmaat is ontstaan, afgevoerd en in voldoende hoeveelheid het andere oog, waar het zich ook weer zal moeten vermeerderen, bereikt heeft. Dat het interval soms zeer lang kan zijn (2—45 jaar) geeft onze zoowel als andere theorieën groote moeilijkheden. Vaak wordt verondersteld, dat een zeer lang latent verblijven van het sympathische ophthalmie-agens in het oog mogelijk is. Marx toonde dit in het dierexperiment voor verschillende bacteriën aan. Het is evenwel niet uitgesloten dat deze gevallen, evenals de z.g. idiopathische vormen van iridocyclitis, haematogeen zijn ontstaan.

De preventie voor het tweede oog, ontstaan door de enucleatie van het verwonde oog, moet evenals bij andere theorieën worden gezocht in het verwijderen van de antigeenbron. Dat na de enucleatie van het eerste oog in het klinisch normale tweede oog toch nog een sympathische ontsteking optreedt, kan ook weer door een latent verblijven van de verwekker in dit oog verklaard worden. Het is ook zeer de vraag of de ontsteking niet reeds begonnen is, al zijn er volgens onze onderzoekingsmethoden geen klinische symptomen aanwezig (Schieck).

Belangrijk lijkt ons de oplossing, die we kunnen geven voor het feit, waarop Schmidt-Rimplerreeds wees, n.1. dat bij sympathische ophthalmie de voorste bulbushelft het meest aangedaan wordt. Daar de sensibilisatie in de meeste gevallen vanuit de conjunctivaalzak plaats vindt, zullen de iris en het corpus ciliare hierdoor het sterkst beïnvloed worden en daar zal de ontsteking zich het meest manifesteeren.

Maar ook die gevallen van sympathische ophthalmie, waar de ontsteking vooral achter in de oogen gelocaliseerd blijft, kunnen begrijpelijk worden. Met deze ontsteking duiden wij op de sympathische papillitis. Door sommige onderzoekers wordt