is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele akinesie van het oog in verband met de behandeling der netvliesloslating

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts gedurende ruim 1 uur aan. Zeer opvallend was bij deze proeven de intraoculaire drukverhooging, welke aan het andere, niet behandelde oog, niet plaats vond.

Chinine 2 % verlamt slechts gedurende enkele uren. Wordt een 4 % opl. gebruikt, dan wordt de sensibiliteit der cornea sterk beschadigd. Ook de oogdruk is sterk verlaagd. Door deze complicaties is chinine uiterst ongeschikt voor praktische toepassing. Hetzelfde geldt, en zeker niet in geringere mate, wanneer aan chinine antipyrine is toegevoegd.

Calciumchloride 2.5 % gaf gedurende enkele dagen een bewegingsbeperking, die als geheele uitschakeling der verticaalmotoren is te beschouwen. De duur der verlamming is voor de praktijk te kort. Een hoogere concentratie bleek niet toelaatbaar.

Zinkchloride 0,25 % evenaart de inwerkingsduur van het oxycyanetum hydrargyricum niet. Wordt een 2.5 % oplossing gebruikt, dan blijkt de motorische functie belangrijk verkleind te zijn, maar daartegenover staat een sterke aantasting van de sensibiliteit en van den intraoculairen druk. In tegenstelling met het kwikzout geeft zinkchloride met alkohol gemengd een anaesthesie, die sterker is dan van zinkchloride alléén, terwijl de oogdrukverlaging om dezelfde waarde schommelt.

Natuurlijk mag niet uit het oog verloren worden, dat de quantieve uitkomsten bij den mensch wel eens anders kunnen zijn. Voordat tot de klinische toepassing van de resultaten van dit pharmacologisch onderzoek mag worden overgegaan, moeten dus de eerste aanwendingen bij den mensch met zekere voorzorgen worden omgeven.