is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hydrocephalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te loopen, maar die door zijn prikkelbaarheid moest worden geïnterneerd.

W eygandt wist ook nog van een zeer bekwaam notaris in Ober-Bayern met een hydrocephalus, een open fontanel en met achter gebleven groei van het lichaam.

Ook bericht Martin W. B a r r (Mental defectives, Londen 1904 P. 209) over een kardinaal N., die met zijn ziekte 30 jaren leefde, en waar na zijn dood de hersenen gevonden werden, drijvend in 3.5 L. water.

Dat de patiënten het met een waterhoofd nog zoo lang kunnen uithouden, komt doordat bij de hydrocephalus vooral de witte hersensubstantie vernietigd wordt, terwijl de grauwe veel langer intact blijft. De basale gangliën vooral worden lang gespaard en maken zoo het leven nog in de ver gevorderde gevallen mogelijk.

Lichte graden van hydrocephalus met normale geestelijke ontwikkeling komen zeer frequent voor.

Hod e n f e 1 d vond b\j obductie teekenen ervan in 7.09 % der gevallen. Zuckerkandl vond bij 127 onderzochte schedels er 27 % met hydrocephaal type. M e y n e r t vond by 1169 hersensecties van geesteszieken 474 maal lichte overblijfselen van hydrocephalus.

W eygandt beschrijft dan nog een geval van een patiënt met sterke hydrocephalus, waarbij de hersenmantel zeer dun was, b.v. op de temporaalstreek 3—3.5 cM. bedroeg, maar waarbij twee vijfde deel daarvan nog schors was, zoodat deze niet eens zoo erg verdund was, terwijl bovendien de opbouw uit zes lagen nog duidelijk kon worden herkend. Zoo kan ook dus bij sterk hydrocephaal veranderd cerebrum de schorsstructuur nog opvallend goed zijn.

Ook Lawen wees er op, hoe soms bij een zeer dun pallium toch alle bewegingen zonder ui t vals v e r sch ij ns e 1 e n mogelijk zijn, terwijl er ook geen krampen behoeven voor te komen; de functie, zegt hij, is dan blijkbaar op andere centra overgegaan.

Al deze gevallen geven ons dus eenige bemoediging, welke wij wel dringend noodig hebben, wanneer wij ons willen toeleggen op de behandeling van het waterhoofd, zooals wij dat tegenwoordig meestal onder onze handen krijgen.

Het lezen van eenige publicaties van Dandy, waaruit mij