is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van matige sterkte, zoo wordt er tot de vorming van eene prop, een tijdsverloop van tien tot vijftien minuten gevorderd.

Als men het bloed door middel van electriciteit doet stollen, zoo wordt er enkel aan de positieve pool eene prop gevormd, ten gevolge der ontleding van de zouten van het bloed, en van het vrij worden der zuren aan de positieve pool; te gelijker tijd worden er alcaliën aan den negatieven pool afgescheiden en daar ter plaatse Wordt het bloed alzoo meer vloeibaar dan het vroeger was. Brengt men eene met de positieve pool in verbinding staande electrode, in eene slagader van eenen levenden hond, zoo stolt het bloed spoedig, zonder dat daarvan pijn of ontsteking of gangreen het gevolg is; brengt wien daarentegen eene met de negatieve pool verbondene electrode ln de arterie, zoo wordt het bloed meer vloeibaar en pijn, ontsteking en gangreen kunnen daarvan het gevolg zijn. Daaruit ziet men, dat als het bloed in eenen aneurysmatischen zak door middel van electriciteit tot stolling zal worden gebragt, men enkel de positieve pool in den zak mag invoeren, terwijl de negatieve Pool op de boven het gezwel liggende huid moet worden geplaatst.

XI. OVER DE WERKING VAN DEN ELECTRISCHEN STROOM OP DE HUID.

Vonken, die men uit eene gewone electriseermachine trekt, brenSen eene scherp stekende gewaarwording iii en eene eigenaardige eiuptie op de huid te weeg; de laatste doet zich voor in den vorm Vatl een omschreven knobbeltje, dat op lichen urticatus gelijkt en door eene ligte ontstekingaardige roodheid van het omliggend weefsel °oigeven is. De Leidsche flesch oefent eene sterkere werking uit; °üder den invloed daarvan ontstaan niet alleen sterke schokken , die een eigenaardig gevoel van doofheid achterlaten, maar ook verscheuring van capillairvaten der huid, bloeduitstortingen in het celweefsel en bij sterke werking zelfs ware verbranding der huid.

De werking van den constanten stroom op de huid verschilt "aar gelang van de sterkte van den stroom, den geleidingsweerstand van het deel der huid waarop de stroom wordt geappliceerd eri den duur van- het tijdsverloop, gedurende hetwelk men de