is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen op zich zelve nagaan, waarin de vroedmeesf er misslagen kan begaan, daar deze toch alleen het zijn , •welker behandeling hier belangrijk kan worden geacht, omdat de weg voor aanmerkingen is gesloten, indien de verlossing natuurlijk geweest is in de afloop in elk opzigt als gunstig kan worden aangenomen, dewijl die afloop de waarborgen voorde goede behandeling in zich bevat.

Al die gevallen kunnen tot deze drie worden teruggebragt: a. de verloskundige kan nalatig zijn in het aanwenden van kunsthulp, als deze gevorderd wordt; b. hij kan dezelve ontijdig, dat is te vroeg of te laat, aanwenden; of c. de middelen, door hem gebezigd , kunnen met voordeel door andere worden vervangen, met andere woorden, hij kan van verkeerde middelen hebben gebruik gemaakt.

a. Ontstentenis van verloskundige hulp kan noodlottig worden voor moeder en kind ; voor de moeder, wanneer te sterke inspanning en vergeefsche moeite hare krachten uitputten en ziekte of dood voorbereiden , of wanneer het langduriger verblijf der vrucht of der aanhangselen in de baarmoeder tot gevaarlijke toevallen aanleiding geeft; voor het kind , wanneer, op welke wijze ook, de vrije omloop des bloeds wordt verhinderd, of de ademhaling, als die eerst noodzakelijk geworden is, wordt belet.

In ieder dezer gevallen behoort de vroedmeester tot behoud van moeder en kind den afloop der verlossing te bespoedigen, en het valt niet te ontken-