is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij kinderen blijven stuwingsverschijnselen meestal lang uit; wanneer ze echter optreden, geschiedt dit in den regel onverwacht en treedt vaak binnen korten tijd de dood op.

Herkenning. Myocarditis en myodegeneratie zijn dikwijls zeer moeilijk te herkennen.

Een onregelmatige pols, een der meest standvastige verschijnselen, kan ook bij een gezonde hartspier ontstaan; hoewel een volkomen onregelmatige pols, waarbij geen enkel rythme bestaat, bijna uitsluitend bij ernstige hartziekten voorkomt, heeft de respiratorische onregelmatigheid (versnelling tijdens de inademing, verlangzaming tijdens de uitademing) niet de minste beteekenis, terwijl de onregelmatigheid door extra-systolen ook bij vergiftigingen (nicotine, digitalis) en zelfs bij volkomen gezonde personen waargenomen wordt. Ze onderscheidt zich hierbij in geen enkel opzicht van de onregelmatigheid tengevolge van hartziekten; zelfs het electrocardiografisch onderzoek geeft geen zekerheid. Gelijktijdig aanwezige stuwingsverschijnselen wijzen echter op een aandoening der hartspier.

Een zeer langzame pols, gepaard gaande met bewustzijnstoornissen en epileptiforme trekkingen, kan bij uitzondering ook onafhankelijk van hartblok optreden.

In de eerste plaats kan polsverlangzaming ontstaan door extrasystolen, die in bigeminusgroepeering optreden en zoo klein zijn, dat ze geen voelbaren polsuitslag; veroorzaken. In deze gevallen blijkt het aantal slagen bij auscultatie van het hart twee keer zoo groot als de polssnelheid.

Verder kan polsverlangzaming in zeer zeldzame gevallen afhankelijk zijn van stilstanden van de hartwerking in zijn geheel (z.g. sinus-bradycardie). ^) De hartsamentrekking heeft hierbij zeldzamer plaats wegens verminderde werkzaamheid van den z.g. knoop van Keith en Flack (een overblijfsel van den sinus venosus der lagere dieren); deze is een autonomisch centrum van den eersten rang en onder gewone omstandigheden de leider der hartsnelheid.

NT r'oej'mn Nol He' Syndr°°m Van Stokes'Adams gevolg van sinus-bradycardie