is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soms bestaan longbloedingen, haemorrhagische pleuritis en zwelling van de hals-, oksel- en bronchiaalklieren.

De ziekte is slechts met zekerheid te herkennen in de zeldzame gevallen, waarin het gelukt bij microscopisch onderzoek van het sputum kankercellen te vinden of wanneer doorbraak door den borstwand volgt.

De afloop is steeds ongunstig; de dood treedt gemiddeld na V2 tot 2 jaar op.

37. Echinokokkus van de long.

De longechinokokkus is bijna altijd secundair. In verreweg de meeste gevallen komt de echinokokkus in de long door doorbraak van een leverechinokokkus, soms ook vanuiteen ander orgaan door vervoer langs den bloedbaan.

Bij het onderzoek der longen vindt men niet zelden demping, verzwakt ademgeruisch of kaverneverschijnselen.

De blaas breekt soms door in een naburig orgaan of naar buiten; ze kan ook tot longgangreen of longabsces aanleiding geven. Vaak treden herhaaldelijk longbloedingen op.

De diagnose wordt slechts zeker, wanneer de blaas geheel of gedeeltelijk opgehoest wordt. Hierna kan genezing volgen; soms is operatie mogelijk.

38. Longoedeem.

Oorzaak. Longoedeem kan het gevolg zijn van een ontstekingsproces of van stuwing in de longen.

Het ontstekingsoedeem vindt men bij pneumonie, haemorrhagisch infarkt en longgezwellen in de omgeving der geïnfiltreerde longgedeelten, dus op plaatsen, waar de ontstekingsprikkel slechts in geringe mate zijn invloed doet gelden.

Het stuwingsoedeem komt het meest voor kort voor den dood en bij slechte hartwerking tengevolge van hartziekten.

De oorzaak is niet met volkomen zekerheid bekend. Het kan slechts ontstaan, wanneer het afstroomen van het bloed uit de longaderen bemoeilijkt is, zonder dat de toevoer van slagaderlijk bloed uit de rechter kamer te sterk vermindert. Waarschijnlijk heeft dit plaats, wanneer de linker kamer begint te verlammen en de verhoogde druk in den long-