Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter door de meesten aether (AlITENRIETH en FUNK '), LACHS en FRIEDENTHAL 2) of aceton (MC. KlM MARIOTT en C. WOLF3), BERMANN 4) als uitschudmiddel gebruikt, waardoor bronnen van fouten kunnen worden vermeden.

Als vergelijkingsvloeistof bleek mij een '/soco N. ferrioplossing zeer bruikbaar, verkregen door ferro-ammonium sulfuricum puriss. crystallis. pro analysi van MERCK op te lossen en na toevoeging van eenige druppels broom ter oxydatie, te verdunnen, 3 cc. van deze vloeistof worden met 3 cc. 20 % rhodaankali gemengd en uitgeschud met 12 cc. aether. Ter controle is deze standaard vergeleken met een oplossing van chemisch zuiver Fe203 van KAHLBAUM:

Fe2 03 oplossing 0.001802 norm.; 20 X verdund.

Fe opl. aether aflezing gehalte; berek. op 1 cc. Fe opl. gehalte

1 cc. 10 cc. 66 0.30 0.30

2 cc. „ 43 0.55 0.275

3 cc. „ 14 0.875 0.27

gemiddeld 0.29 29 5 1

Berekende normaliteit 20 X X ~ X = 0.00181.

1U 0 2 oUUU

De fout bedraagt bij deze waarneming dus niet meer dan 0.6 °/0.

Een gedeelte van den aether lost in het water op. Omgekeerd niet, aangezien de gebruikte aether door het voorafgaande schudden met water, hiervan verzadigd is. Bij kamertemperatuur bedraagt deze oplosbaarheid ongeveer 8 %. Hetzelfde vindt bij de vergelijkingsvloeistof plaats Aangezien echter in het eerste geval met 10 cc., in het tweede met 12 cc. aether wordt uitgeschud, is een correctie noodig, die echter zoo klein blijkt te zijn, dat zij verwaarloosd kan worden.

') München. Medizin. Wochenschr. 1912.

2) Biochemische Zeitschrift, Bd. 32, 1911.

3) Journ. of biologie. Chemistry, V. 1 1908.

4) Journ. of biologie. Chemistry, V. 35, 1918.

Sluiten