Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ijzer op- Aq. Rhod_kah Aether Aflezin Gehalte Ber*k*nd

lossing destill. gehalte

I. 3 cc. — 3 cc. 10 cc. 29 0.70

2.75 0.25 cc. 3 10 36 0.63 0.64

2.5 0.5 3 10 42 0.56 0.58

2.25 0.75 3 10 48 0.50 0.52

2 1 3 10 53 0.45 0.47

1.75 1.25 3 10 57 0.40 0.41

1.5 1.5 3 1 0 625 0.35 0.35

1.25 1.75 3 10 68 0.29 0.29

1 2 3 10 74 0.23 0.23 0.75 2.25 3 10 78 0.19 0.18 0.5 2.5 3 10 83 0.13 0.12

II. 3 - 3 10 26 0.73

2.75 0.25 3 10 33 0.66 0.67

2.5 0.5 3 10 39 0.60 0.61

2.25 0.75 3 10 45 0.535 0.54

2 1 3 10 51 0.47 0.48 1.75 1.25 3 10 56 0.42 0.42 1.5 1.5 3 10 62 0.36 0.365 1.25 1.75 3 10 68 0.295 0.30

1 2 3 10 74 0.23 0.24

0.75 2.25 3 10 80 0.17 0.18

0.5 2.5 3 10 86 0.11 0.12

De aanwezigheid van bloed in de te onderzoeken orgaanstukjes schept een groote bron van fouten, aangezien daardoor een onbekende hoeveelheid ijzer wordt medebepaald, die nu eens groot, dan weer klein zal zijn en dus de verkregen resultaten onbetrouwbaar maakt. Het is dus zaak, dit bloed te verwijderen, maar ook hieraan zijn weder groote moeilijkheden verbonden. Bij dierproeven wordt met succes

Sluiten