Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. E. VAN PRAAG: VOORWOORD

Onze aandacht toch wordt het meest vastgehouden door dat wat tijdgenooten, die onze eigen taal spreken en die hetzelfde belangwekkend vinden als wij,

ons te vertellen hebben.

Ik hoop, dat de lezer in deze schetsenkeur zal vinden wat wij moderne menschen in ons maatschappelijk leven het meeste moeten missen: eenvoud en vrijheid.

Sluiten