Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zon. Zoo is in het Chineesche volksgeloof de haan, die het licht aankondigt, de vertegenwoordigd yan den Yang, het licht, terwijl de langs de aarde rennende trouwe haas vertegenwoordiger van et Yin, de nacht, is. Evenals het vuur naar boven vlamt, wordt de haan door zijn kam gekroond. L)eze vogel tracht steeds het hoogtepunt van den hoenderhof te bezetten en zijn stem gaat de zon tegemoet. Om het leven te bewaken, zet nu de Chinees de witte haan op de baar van een doode, wiens ziel nog op zoek is naar een nieuwe woonplaats, een algemeen aanvaardbaar en geldig symbool wordt dus hier in China tot een kinderlijke werkelijkheid. Een dier, dat in zeer veel mythologiën een belangrijke rol speelde, dat men als goede en als slechte god geheiligd heeft en kosmische kracht toeschreef, is de slang. Men aanbad hem, omdat men m dit reptiel het oer-element en den oerbeweging ontwaarde. Zijn golvend voortbewegen maakte hem tot vader van het water, zijn gloeiende huidspiraien tot een zonnewezen. Het gestadig afwerpen van zljn huid deed hem aanbidden als het goddelijke symbool van den eeuwigen terugkeer. Aan de slangenmythen is die der Leviathan sterk verwant, die ^ en..Hebreeuwers het stormen der zee verklaarde, wijl zijn lichaam de wereld omgordde.

Het nuttige, aangename dier werd ook geheiligd. Hoog is de roem der meeste huisdieren. In Egypte Werd de kat, lang voordat men een muizen- en rattenvanger van hem had gemaakt, als het wezen der schoonheid en der huiselijke gezelligheid vereerd. j~e godin Bast of Pascht beeldde men met een kattekop af. Heel een stad, Bubastis, werd den katten gewijd en jaarlijks maakten duizenden en duizen-

Sluiten