Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich schikken naar wat men meent in werkelijkheid

waargenomen te hebben.

Men moet niet meenen, dat deze vormen van dierbeschrijving noodzakelijkerwijs en alle in volgorde werden geboren en dat zij elkander verdrongen.

In het algemeen is wel de ,,anthropo-morphistische" ouder dan de „realistische" dierletterkunde, maar tot op heden bestaan zij naast elkaar, terwijl de drie soorten van realistische dierletterkunde, die ik noemde, ook nu nog naast elkaar voorkomen. Dit behoeft ons niet te verwonderen, want mode noch wetenschap noch het dier zelf bepalen ten slotte de dierbeschrijving, maar wel het karakter van de menschen, die tot het dier gekomen zijn. En de menschenkarakters zijn niet van één tijd, maar van alle tijden. Hoe ontzaglijk verschilt niet de waarnemer van den romanticus, en toch zijn zij beiden eeuwige typen, die zich ook beiden altijd tot de dieren voelden aangetrokken.

Sluiten