Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. HET VERMENSCHELIJKTE DIER

WIJ moeten nu trachten vast te stellen, waarom deze vorm van dierletterkunde, die zoo oud is en toch jong bleef, moest ontstaan. Het vermenschelijkte dier! Het woord moge ons leeren. Nu eens geschiedde de vermenschelijking om der wille van het dier dan om die van den mensch. Sommige schrijvers hebben dierfabels of dierverhalen gemaakt met een of ander doel, zonder zich in het bijzonder tot de dieren aangetrokken te voelen, zonder de dieren te kennen, zonder dat het verhaal of het gedicht op zijn minst evenveel om het dier te teekenen als om het de menschen te beleeren werd geschreven.

Ik zal u een voorbeeld hiervan geven: De Chineesche dichter Lial Tsi vertelt van den „apenvader" het volgend verhaal: ,,In het land Suny leefde een apenvader. Deze hield veel van apen en had er een heele kudde van onder zijn hoede. Hij begreep hun gedachten en ook de apen begrepen wat hij bedoelde. Hij vervulde alle wenschen van de apen, zelfs ten nadeele van zijn familie.

Toen werden plotseling de levensmiddelen duurder en hij moest ze minder voedsel geven. Opdat de apen niet wild zouden worden, sprak hij eerst listig tot hen: „Wanneer ik jullie 's morgens drie bundels hooi geef en 's avonds vier, is dat genoeg?" De apen kwamen allen in opstand en werden erg boos. Toen zei hij plotseling: „Goed, dan zal ik jullie 's morgens vier bundels hooi geven en 's avonds drie. Is dat dan genoeg?" Nu gingen de apen weer rustig zitten en waren verheugd.

Sluiten