Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volksverhaal gesierd heeft, maakt de travesX' u3^111 £en aantal vaste typen, die ieder hun bepaalde kleeding hebben, tot een comedia dell'arte,1) le de ..comedia animale" van alle letterkunden geworden is.

Maar het vermenschelijkend dierverhaal ontspruit niet alleen onzen lust tot travestie en de artistieke noodzaak, om de te directe moraliseerende Preek of het kwaadaardig pamflet te verzachten tot ïdactische of ironische fabel. Er is een vermenscheyking om der wille van het begrijpen, .ja van het beleven der dieren.

Om wat het ook is in deze wereld voor ons begrijpelijk te maken en tevens boeiend, moeten wij a wat om ons is, vermenschelijken. Het is er mee a s een chemische stof te midden van een samengestelde materie, die we zichtbaar maken door mide van een andere stof, welke de aan te toonen subsantie plots kleur doet krijgen.

Den hemel hebben de oude Romeinen, Grieken en Germanen bevolkt met goden, die slechts menrvvf ^Van r.®usachtige afmeting en oneindige moge6 en zÜn. Menschen met bewusten mensche■<7„^en^W liefhadden en haatten, jaloersch en

ron waardigd konden zijn, moesten ze worden, om voe aar, begrijpelijk, zichtbaar te zijn voor hun aanbidders. Zichtbaar, boeiend, te volgen, dat zijn voor de menschelijke ziel slechts dramatische wezens. Dramatische wezens zijn zij, die vatbaar zijn voor de uit verlangens en hartstochten geboren (wisselende en zich ontwikkelende) verhoudingen, die ons menschenleven beheerschen en herkenbaar

*) Italiaansch theater met vaste komische personen.

Sluiten