Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. HET ROMANTISCHE DIER

*TTT ET dier is voor den mensch het romanti—— sche wezen, dat ons meer dan ooit boeit nu, dat iedere tien jaren het leven der -U- menschen minder afwisselend wordt, eentoniger en aan minder toeval onderhevig.

Wat is romantiek? Romantiek is een leven, dat rijk aan geheimen is en rijk aan gebeurtenissen, die het levende wezen als op een wip zetten, waarvan de hoogstand leven, de lage stand dood beteekent. Wij zijn voor het meerendeel stedenbewoners geworden of rustige landbouwers. Het dier huist in veld en bosch en duin en bergen, het jaagt en wordt gejaagd, moet zijn leven verdedigen of zijn buit veroveren. Het rent over de open breede vlakten, en zijn levensdrama speelt zich heldhaftig af op de vrije aardoppervlakte onder den eeuwigen hemel. Soms is het dier een verstopper, die van den schuilhoek weet gebruik te maken. Het benut takken, den grond, blaren-hoopen, rots-inhammen en buit natuurlijke plaatsen als dekking uit, die ons niet beschermen, omdat wij wat te plomp en te luidruchtig zijn.

Het verschuilen en het beloeren, waardoor men zelf iets geheimzinnigs en iets plotselings in het leven brengen kan, is den menschen van tegenwoordig niet meer toegestaan, maar blijft een behoefte van zijn verbeelding. Verstoppertje-spelen is bijna het eerste spel, dat het kind bezig houdt en waarmee het toont: ik ben een mensch met verbeelding en verbeeldingsbehoefte, die het onver-

Sluiten