Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W

van Europa niet aarden kon, den dood laat ingaan.

Misschien romantiseeren wij den dood der dieren, of misschien ook ontkleuren nuchteren, die in den dierendood geen gevoel van afscheid erkennen willen, het dier.

Het dier in romantische belichting te aanschouwen mogen wij den mensch niet ontzeggen. De dierenwereld is zijn romantische vluchtheuvel. En er bestaat geen tegenspraak tusschen de werkelijkheid van het dierlijk leven en de romantiek, die wij erin zien, zoolang de leeuw den buffel jaagt en de dieren nog daar huizen, waar de natuur wild gebleven is, zoolang honger en paarlust als furiën over hen heerschen, zonder dat hun de kracht gegeven is ook maar iets te kunnen opheffen van het barsche noodlot: dier te moeten zijn.

Sluiten