Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van deze dingen afweet, en hoe Hathi Mowgli had meegenomen naar een poel, om er het slangenwoord te hooren van een Water-slang, omdat Baloe het niet kon uitspreken. En hij voegde er aan toe, dat JVÏowgli nu vrijwel veilig was tegen alle mogelijke ongelukken in den Dsjungel, omdat noch slang, noch vogel, noch eenig viervoetig dier hem kwaad zou doen.

„Niemand heeft hij te vreezen," zei Baloe opgewonden, trotsch op zijn grooten harigen buik slaande.

„Behalve zijn eigen geslacht," zei Bagheera binnensmond; en toen luid tot Mowgli: „Pas een beetje op mijn ribben, broertje! Wat beteekent al dat dansen en trommelen?"

Mowgli had de aandacht op zich willen vestigen door Bagheera aan den pels te trekken en hem nu en dan hard te stompen. Toen het tweetal naar hem luisterde, schreeuwde hij zoo hard hij kon: „En nu zal ik een eigen geslacht hebben en het den heelen dag door de boomtakken heen aanvoeren."

„Wat is dat nu weer voor een nieuwe dwaasheid, kleine droomer?" zei Bagheera.

„En dan zullen ze takken en vuil gooien op den ouden Baloe", vervolgde Mowgli, „dat hebben ze me beloofd!"

„Whoefl Baloe schopte met zijn zwaren poot Mowgli van Bagheera s rug. Toen de jongen tusschen de groote voorpooten lag, kon hij zien dat de Beer werkelijk boos was.

„Mowgli", zei Baloe, ,,je hebt gebabbeld met de Bandar-log, het Apen-volk."

Mowgli keek Bagheera aan, om te zien of de panter ook boos was. Bagheera's oogen waren hard als staal.

Sluiten