Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoop de apen in te halen. „Wat voor nut had het, hem half dood te ranselen, als je hem niet eens waarschuwde?"

„Maak toch voort! Maak toch voort! Misschien — misschien halen we hem nog in!" hijgde Baloe.

„Met zoo'n slakkengangetje ? Zelfs een gewonde koe zou er niet moe van worden. Onderwijzer van de Wet — jongens-rammelaar — als je een mijl ver zoo met je vette lijf blijft rond schommelen, dan barst je open. Blijf liever zitten en denk na. Maak een plan. Hem achterna jagen geeft niets. Ze zouden hem kunnen laten vallen, als we hen te dicht naderden."

,,Artoela\ Whoel Misschien hebben ze hem al laten vallen, toen het dragen hen vermoeide. De Bandav-log is immers niet te vertrouwen? Stapel doode vleermuizen op mijn hoofd! Geef mij verdroogde beenderen te eten! Rol mij in de bijennesten, zoodat ik doodgestoken word en begraaf mij met de Hyena, want ik ben de ellendigste van alle beren! ArroelalaX Wahoe-a\ — O, Mowgli, Mowgli, waarom heb ik je niet gewaarschuwd voor het Apen-volk in plaats van je builen op het hoofd te slaan? Misschien heb ik nu de lessen, die ik hem had geleerd, weer uit zijn hoofd geranseld, en zal hij alleen in den Dsjungel moeten ronddolen zonder de Levenswoorden."

Baloe sloeg zijn pooten over zijn ooren en rolde, steunend, heen en weer.

„Hij heeft mij, kort geleden, tenminste alle Levenswoorden nog zuiver voorgezegd", zei Bagheera ongeduldig. „Baloe, Baloe, jij hebt noch geheugen, noch zelfrespect. Wat zou de Dsjungel wel denken, als ik, de Zwarte Panter, mij oprolde als Sahi, het Stekelvarken, en steunde?"

Sluiten