Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen-jong, zooals er nog nooit een geweest is", zei Baloe. „Het beste en wijste en het stoutmoedigste van alle Menschen-jongen — mijn eigen leerling, die den naam van Baloe beroemd zal maken door heel den Dsjungel; en bovendien, ik — wij houden van hem, Kaa."

>.Ts! Ts!" zei Kaa, den kop heen en weer wiegelend. ,,Ik weet ook wat dat is, van iemand houden. Daar zou ik verhalen van kunnen doen, die. ..."

.,Dat moeten we doen op een helderen avond, "Wanneer we alle drie flink gegeten hebben, om de Verhalen naar waarde te kunnen schatten," zei Bagheera vlug. „Ons Menschen-jong is nu in handen van de Bandar-log en wij weten, dat die van alle Dsjungelbewoners alleen Kaa vreezen."

„Alleen mij vreezen zij? Daar hebben ze dan °ok goede redenen voor", zei Kaa. „Babbelziek, dwaas en ijdel — ijdel, dwaas en babbelziek zijn de apen. Maar een Menschen-jong, dat in hun handen ls> is niet in een aangename positie. De noten die ze plukken, vervelen hen spoedig en dan gooien zij Ze naar beneden. Zij dragen een tak een halven dag niet de bedoeling er groote dingen mee te doen, en dan breken zij hem in tweeën. Dat Menschen-jong is niet te benijden. Ze hebben mij ook voor gele visch gescholden, nietwaar?"

„Worm-worm-aardworm", zei Bagheera, „en ook nog voor andere dingen, die ik mij schaam nu te zeggen."

,,We zullen er hen eens aan moeten herinneren, dat ze wat eerbiediger dienen te spreken over hun meesters. Kaa-ssp! We moeten hun slechte geheugens wat opfrisschen. Vertellen jelui me nu eens, Waarheen ze met het jong gegaan zijn."

Sluiten