Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hield hem bij. Toen ze aan een bergstroom kwamen, won Bagheera terrein, omdat hij er over sprong en Kaa er over moest zwemmen, zijn kop en twee voet van zijn lichaam boven water. Maar zoodra hij weer op vasten bodem was, haalde hii den panter weer gemakkelijk in.

„Bij het gebroken slot, dat mij bevrijdde", zei Bagheera toen de schemering was gevallen, „jij komt goed vooruit!"

„Ik heb honger" zei Kaa. „En bovendien, ze hebben mij gespikkelde kikvorsch genoemd." „ -Vorm-aardworm-gele aardworm."

„Dat is allemaal hetzelfde. Laten we maar doorgaan, en Kaa scheen zichzelf langs den grond voort te duwen, met zijn krachtige oogen den kortsten weg speurend.

■ D<2 apfï ln d.e Koele Holen dachten heelemaal niet aan Mowgli's vrienden. Zij hadden de jongen naar de verlaten stad gebracht en waren daarover zeer met zichzelf tevreden. Mowgli had nooit te voren een Indische stad gezien en ofschoon deze hier feitelijk met meer was dan een verzameling ruines, leek ze hem prachtig en verbazingwekkend De een of andere koning had de stad lang geleden op een kleine heuvel gebouwd. De steenen straatwegen, die leidden naar de ingestorte woning-ingangen, waar de laatste houtsplinters nog aan de verroeste scharnieren hingen, waren nog te zien.

usschen de muren en soms dwars er door heen, waren boomen gegroeid; de borstweringen waren vervallen en naar beneden gestort en wilde klimplanten hingen uit de vensters der torens, die boven op de muren stonden, in weelderigen overvloed.

Midden op den heuvel, op het hoogste punt, stond een groot paleis waarvan het dak was inge-

Sluiten